Η εμπιστευτικότητα της θεραπευτικής διαδικασίας αποτελεί μια απαραίτητη συνθήκη, ώστε να επιτευχθεί το αίσθημα ασφάλειας μεταξύ του ψυχοθεραπευτή και του θεραπευόμενου. Το απόρρητο του περιερχόμενου των συνεδριών διασφαλίζεται από τον ποινικό κώδικα και ισχύει για όλα τα θεραπευτικά πλαίσια (ατομικά- ομαδικά) δια ζώσης ή διαδικτυακά.

Το επαγγελματικό απόρρητο αποτελεί νομικό – κοινωνικό και ηθικό θεσμό, ο οποίος είναι κατοχυρωμένος εντός του κώδικα δεοντολογίας των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και η παραβίαση αυτού φέρει πειθαρχικές και νομικές κυρώσεις. Οι περιπτώσεις που το απόρρητο μπορεί να σπάσει είναι κατόπιν εισαγγελικής εντολής ή όταν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κάποιου.