Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία διερεύνησης των συναισθηματικών προβλημάτων. Ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια με σκοπό την ψυχική ανάταση, την διαχείριση και τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος ή των δυσλειτουργικών σκέψεων που αντιμετωπίζει κάποιος. Μέσω της ψυχοθεραπείας, οι απαντήσεις έρχονται σταδιακά. Με αυτό τον τρόπο, το αίσθημα της αυτοϊκανοποίησης ενδυναμώνεται .

Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος. Γίνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως ένας ψυχοθεραπευτής, ο όποιος έχει το επιστημονικό υπόβαθρο, ώστε να φωτίσει όλα εκείνα τα σημεία του θεραπευόμενου που μέχρι νωρίτερα δεν γνώριζε ή δεν ήταν σε θέση να δει χωρίς να «τραυματίσει» την εύθραυστη ψυχοσύνθεση που φέρει στην παρούσα φάση της ζωής του. Οι φίλοι ή ένα συγγενικό πρόσωπο εμπλέκονται συναισθηματικά με το άτομο που βιώνει την δυσκολία, επιδιώκοντας την άμεση ανακούφιση αυτού, δίνοντας λύσεις υποκειμενικές μέσα από το δικό τους πρίσμα. Με αυτό τον τρόπο προσφέρεται προσωρινή ανακούφιση μέσα από την οπτική κάποιου υποκειμενικού συμβούλου.

Σε αντίθεση με αυτό, η ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία εκείνη που θα οδηγήσει τον θεραπευόμενο, ώστε να βρει την δική του λύση στην πραγματική αιτία της δυσκολίας που αντιμετωπίζει. Το βίωμα αυτό θα προσφέρει το αίσθημα της ανακούφισης χωρίς παροδικό χαρακτήρα. Οι τρόποι αντιμετώπισης και οι λύσεις που ανακαλύπτει ο θεραπευόμενος μαζί με τον ψυχοθεραπευτή είναι αποτέλεσμα προσωπικής διερεύνησης και όχι κάποιας πρόσκαιρης συμβουλής, η οποία μπορεί να μην ικανοποιεί τις πυρηνικές του ανάγκες και επιθυμίες. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα, τα οφέλη της οποίας πάντα θα υπενθυμίζουν την σπουδαιότητα αυτού που προσέφερε στον εαυτό του εκείνος που εμπιστεύτηκε την διαδικασία.