Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια διαδικασία προσωπικής διερεύνησης και εσωτερικής αναζήτησης, η οποία είναι εξελισσόμενη. Η θεραπευτική διαδικασία χωρίζεται σε στάδια. Ο ψυχοθεραπευτής μαζί με τον θεραπευμένο συνθέτουν από κοινού το θεραπευτικό πλάνο και ο δεύτερος θέτει τις επιθυμίες που θέλει να επιτύχει μέσα από την διαδικασία. Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα οφέλη της έρχονται σταδιακά, προσφέροντας πληθώρα συναισθημάτων που συνοδεύονται με την ανακούφιση, την αποδοχή, την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση, τον αυτοσεβασμό και την πραγματική εικόνα του εαυτού.

Διερευνώντας την σκέψη, το συναίσθημα, το σώμα και την συμπεριφορά, σκοπός είναι να δοθεί μια νέα διάσταση της λειτουργικότητας του ατόμου που έρχεται σε θεραπεία, ώστε κατά την τερματική φάση, ο θεραπευόμενος να είναι ο θεραπευτής του εαυτού του. Αξίζει να αναφερθεί πως τα πλεονεκτήματα όσων λαμβάνουν θεραπεία μακράς διάρκειας είναι περισσότερα σε σχέση με αυτούς που η πορεία τους μέσα στην θεραπεία είναι μικρής διάρκειας.