Η λειτουργικότητα του ατόμου βιώνοντας μια δύσκολη περίοδο στην ζωή του,το οποίο απευθύνεται για ψυχοθεραπεία, βρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση κατά την διάρκεια των συνεδρίων από τον ψυχοθεραπευτή. Άνθρωποι που βιώνουν μια διαταραχή άγχους, μια συναισθηματική διαταραχή ή κάποια διαταραχή προσωπικότητας κ.ο.κ, ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης, ωφελούνται από την φαρμακολογία σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία. Σταθεροποιούνται τα συμπτώματα, μειώνεται σταδιακά η ένταση αυτών και ακολουθεί η απαλλαγή τους, συνδυάζοντας την ψυχοθεραπεία με την φαρμακολόγια.

Η αξιολόγηση για την λήψη φαρμακευτικής αγωγής θα γίνει από τον ψυχοθεραπευτή, όπου σε δεύτερο χρόνο θα κάνει την παραπομπή σε κάποιον ψυχίατρο από το δίκτυο των συνεργατών του. Συμπερασματικά, η έναρξη της ψυχοθεραπείας δεν σημαίνει και την έναρξη φαρμακολογίας. Αυτό αξιολογείται από τον ψυχοθεραπευτή σε συνδυασμό με τον βαθμό έντασης των συμπτωμάτων και την επικινδυνότητα αυτών στην ζωή του θεραπευόμενου.