Η διάρκεια μιας ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας είναι στα 50’ της ώρας. Η συχνότητα με την οποία πρέπει να λαμβάνει κάποιος αυτού του είδους την υπηρεσία είναι μια φορά την εβδομάδα, κατά περίπτωση, και ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του ατόμου που έρχεται στην θεραπεία. Αυτό μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με το θεραπευτικό πλάνο και τον σχεδιασμό που έχουν δημιουργήσει από κοινού ψυχοθεραπευτής και θεραπευόμενος.