Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο θεραπευόμενος μαζί με τον ψυχοθεραπευτή βιώνουν μια μοναδική εμπειρία. Ο θεραπευόμενος φέρνει ένα ζήτημα που τον απασχολεί και σε συνεργασία με τον ψυχοθεραπευτή διερευνούν τις αιτίες, τους λόγους , τις συνθήκες και τους τρόπους αντιμετώπισης του ζητήματος.

Πολλές φορές, για να γίνει κατανοητή η διαδικασία της ψυχοθεραπείας, την παραλληλίζω με την επίσκεψη στον οδοντίατρο. Όταν υπάρχει ένας πόνος στο δόντι επισκεπτόμαστε τον οδοντίατρο με σκοπό να ανακουφιστούμε. Το ίδιο συμβαίνει και με την «ψυχή». Όταν υπάρχει μια συνθήκη που σε δυσκολεύει, σε πονάει ή υπάρχουν σκέψεις δυσλειτουργικές- αρνητικές για τον εαυτό, τους άλλους ή το μέλλον που δεν μπορείς να δώσεις απαντήσεις, τότε χρειάζεται να επισκεφτείς κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, ώστε να δώσεις την ανακούφιση την οποία χρειάζεσαι.

Η ψυχοθεραπεία έχει αρχή, μέση και τέλος. Την διαδρομή του ταξιδιού αυτού την ορίζει ο θεραπευόμενος έχοντας τον ρόλο του οδηγού, ενώ δίπλα του βρίσκεται ως συνοδηγός ο ψυχοθεραπευτής, ώστε όταν ο οδηγός του ταξιδιού κουραστεί να κρατήσει για λίγο το τιμόνι, μέχρι ο οδηγός να ανακτήσει δυνάμεις και να συνεχίσουν όπως πρώτα. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα, το σώμα και η συμπεριφορά βρίσκονται σε απόλυτη σύνδεση και όταν κάτι από τα παραπάνω δυσλειτουργεί ή υπολειτουργεί τότε επηρεάζονται αυτόματα και όλα τα υπόλοιπα.

Έτσι η ψυχοθεραπεία έρχεται να δώσει μια διαφορετική διάσταση σε αυτήν την δυσλειτουργία και να επανατοποθετήσει τα δεδομένα του ατόμου απαλλαγμένα από «πρέπει», κανόνες, «θέλω» και «πιστεύω» τρίτων. Η ψυχοθεραπεία δουλεύει στο παρόν, στο εδώ και τώρα, με σκοπό να αναπτυχτούν – καλλιεργηθούν τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων, να βελτιωθεί ο τρόπος επικοινωνίας με τον εαυτό του ατόμου, αλλά και με τους άλλους και να αναπτυχτούν θετικές πεποιθήσεις με τελικό προορισμό την αρμονία, την ψυχική ευημερία, την ισορροπία και την ικανοποίηση των βαθύτερων αναγκών.