Η ψυχοθεραπεία είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία. Ο ψυχοθεραπευτής μαζί με τον θεραπευόμενο θα ακολουθήσουν μονοπάτια κατά την διάρκεια του ταξιδιού αυτού που κάποια θα οδηγήσουν στην χώρα της αυτογνωσίας, άλλα στην χώρα της αποδοχής, άλλα στην χώρα της οριοθέτησης , άλλα στην χώρα της συναισθηματικής ικανοποίησης και άλλα στην χώρα της ειλικρινούς επικοινωνίας. Όταν ολοκληρωθεί το πέρασμα από αυτές της περιοχές, τότε θα έχει έρθει ο θεραπευόμενος κοντά στον πυρήνα του εαυτού του.

Κάνοντας αυτές τις διαδρομές, ο θεραπευμένος αποκτά νέο βίωμα μέσα από αυτήν την εμπειρία. Το βίωμα αυτό έχει έναν διορθωτικό χαρακτήρα σε προηγούμενες τραυματικές εμπειρίες. Μέσα από αυτή την διαδικασία, οι απαντήσεις στα ερωτήματα που ταλανίζουν τον θεραπευόμενο έρχονται στο φως. Μέσα στον δικό του μοναδικό ρυθμό που έχει ορίσει συνοδοιπόρος είναι ο ψυχοθεραπευτής. Ο θεραπευόμενος ανακαλύπτει τις απαντήσεις που αναζητούσε και αυτό είναι ένα από τα πολύτιμα δώρα που φέρνει η ψυχοθεραπεία.