Οι ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα πεδία ενδιαφέροντος του ατόμου και συχνά το αίσθημα που συνοδεύει μια σχέση με έναν ερωτικό σύντροφο , με ένα σύζυγο, με την οικογένεια , με ένα φίλο είναι αυτό που θα οδηγήσει κάποιον στην διερεύνηση αυτού που νιώθει. Συχνά η επικοινωνία στις ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι «καθαρή» και τα μηνύματα τα οποία στέλνονται μπορεί να αποκρύπτουν την πραγματική σκέψη και επιθυμία του ατόμου. Με αυτό τον τρόπο η επικοινωνία αποκτά χαρακτηριστικά επιθετικής , παθητικής ή παθητικό-επιθετικής συμπεριφοράς.

Σκοπός είναι η επικοινωνία να αποκτήσει ειλικρινή χαρακτήρα, να δοθεί έμφαση στην σημαντικότητα των ορίων, να βελτιωθεί η ποιότητα της σχέσης με τον εαυτό του ατόμου και να καλλιεργηθεί ένα έδαφος γόνιμης αλληλεπίδρασης στο οποίο θα ανθίσει η άνευ όρων αποδοχή, η γνησιότητα και η αυθεντικότητα.