Ένας από τους πολλούς ρόλους που έχει το άτομο μέσα στην κοινωνία είναι ο επαγγελματικός ρόλος, αφιερώνοντας πολλές ώρες από την ημέρα του στα εργασιακά του καθήκοντα. Η εργασία δεν αποτελεί μόνο πηγή ικανοποίησης και κοινωνικό-οικονομικού status, αλλά συχνά γίνεται και πηγή υψηλού στρές με αποτέλεσμα να παράγονται υψηλά επίπεδα άγχους. Η αποτελεσματικότητα του ατόμου που βιώνει αυτή την δύσκολη συνθήκη μειώνεται, ενώ η προσπάθεια για να ανταπεξέλθει αυξάνεται.

Αυτή η δυσανάλογη κατάσταση που δημιουργείται συχνά συνοδεύεται από έντονο άγχος, πίεση, αίσθημα ματαιότητας, έντονο αίσθημα κόπωσης, μείωση του ενδιαφέροντος για την εργασία, καθώς και αίσθημα απομόνωσης το οποίο βασίζεται σε αρνητικές σκέψεις. Ο ρόλος της εποπτείας από έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην μείωση του εργασιακού stress , στην πρόληψη – αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης, στην ενδυνάμωση της ομάδας, στην ανάπτυξη των ποιοτικών δεξιοτήτων, στην καλλιέργεια συλλογικού πνεύματος, στην ευελιξία κάτω από ψυχοπιεστικές συνθήκες.

Στόχος είναι μαζί με τον ψυχοθεραπευτή, μέσα από τον ρόλο του επόπτη, να δοθεί μια νέα διάσταση στην επαγγελματική ευελιξία, να σχεδιαστούν από κοινού τρόποι ανακούφισης, να αναπτυχτεί ένα προσωπικό επαγγελματικό στυλ, να εμπλουτιστεί η εργασία και να αναπτυχτούν αποτελεσματικές δεξιότητες, ώστε να αισθάνονται αυτοπεποίθηση οι εργαζόμενοι και να αντλούν ικανοποίηση μέσα από το παραγόμενο έργο.